Stavanie mája 2022

V tomto roku 2022 bol na tradičnom mieste postavený máj trocha netradične.