Súťaž Dedina roka 2019 – návšteva hodnotiacej komisie 1

Obec Pobedim sa prihlásila do súťaže Dedina roka 2019. V súlade s regulami súťaže dňa 13. júna 2019 navštívila našu obec hodnotiaca komisia. V prvej časti zverejňuje fotografie z privítania v obradnej sieni, z návštevy v poľnohospodárskom družstve, v škole a v Roľníckom dome.

Foto: Eva Pogranová