Súťaž Dedina roka 2019 – návšteva hodnotiacej komisie 2

V druhej časti uverejňujem fotografie z návštevy hodnotiacej komisie / Súťaž Dedina roka 2019 /  – cintorín, nové chodníky, rybník Zástodolie, športový areál, kostol, fara, hasičská zbrojnica, svadobka.

Foto: Eva Pogranová