Súťaž v lúštení osemsmeroviek, krížoviek a sudoku

Súťaž v lúštení osemsmeroviek, krížoviek a sudoku.

Trocha netradične sa členovia JDS Pobedim rozhodli stráviť fašiangové popoludnie dňa 14. februára 2023. Nebola to žiadna brigáda, žiadne upratovanie. Tentoraz sme boli kreatívní a pustili sme sa do lúštenia osemsmeroviek, krížoviek a vyskúšali sme aj sudoku. Každý zúčastnený využil pri tejto činnosti svoje vedomosti a znalosti. Najlepšie obstála naša členka Galina Miklovičová.

Týmto jej ešte raz srdečne blahoželáme!

K dobrej pohode prispeli aj dobroty, ktoré k Fašiangom neodmysliteľne patria, ako sú šišky, fánky, pagáčiky, praclíky a sušené ovocie. To všetko doma pripravili a s ostatnými sa podelili naše členky – usilovné gazdinky. Na zahriatie nám poslúžil teplý čaj, ktorý s láskou ( keďže bolo aj Valentína ) uvaril Dušan Melicher a Ján Vatrt.

Toto stretnutie plynulo v pokojnej atmosfére, plnej rozhovorov, odovzdávaním si skúseností, výmenou receptov a iných užitočných rád.

Podarí sa nám to zopakovať?

E.Ž.