Sviatok sv. Floriána 2021

Začiatkom mája sa v mnohých mestách i obciach konajú oslavy a procesie k sv. Floriánovi. Inak tomu nebolo ani v Pobedime. V utorok 4. mája 2021 smeroval sprievod hasičov na čele so zástavou z hasičskej zbrojnice ku soche svätca.

Kamenná plastika svätca pochádza z roku 1762. Osadená je na stĺpe z roku 1833. V roku 2020 konkrétne 7. januára, bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Socha sv. Floriána je miestom, kde členovia DHZ Pobedim vzdávajú každoročne úctu svojmu patrónovi a pripomínajú si sviatok všetkých hasičov. Tento deň je poďakovaním pre mužov i ženy, ktorí každodenne riskujú svoje zdravie a neraz aj životy pre pomoc iným. Pre nich to je celoživotné poslanie.

Kyticu kvetov k soche položila najmladšia členka sprievodu Karolínka Piškulová spolu so starým otcom. Ing. Matej Palkovič priblížil zúčastneným život sv. Floriána i prečo ho hasiči uctievajú ako svojho patróna. Pán farár JCLic. Ľuboš Tvrdý modlitbou vzdal úctu mučeníkovi i hasičom. V krátkosti sa prihovoril a poďakoval všetkým pobedimským hasičom za ich ťažkú prácu, pri ktorej nepoznajú deň a ani hodinu, kedy budú znova vyrážať na zásah. Tam, kde pomôžu zachrániť život alebo majetok. Svoje poďakovanie predniesol i starosta obce Mgr. Martin Lednický. Zvýraznil najmä ich veľmi potrebnú súčinnosť s obcou v čase COVID 19, najmä pri testovaní, ale i každodennom živote v obci.

V terajšom období, kedy je veľa obmedzení a nie je možné usporiadať členskú schôdzu, sa povýšenie i odmeňovanie hasičov udialo naozaj netradične. Priamo pred sochou sv. Floriána Ing. Matej Palkovič prečítal mená povýšených hasičov i tých, ktorí boli za svoju činnosť odmenení. Odmeny im odovzdal Martin Vallo. Povely „pozor“ a „pohov“ ukončili slávnosť.

Prosme svätého Floriána, aby sa každému z nás vryli do srdca slová „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“.

Text a foto: Eva Pogranová