Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi

V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj  spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je  zakázané ale každoročne sa tento  jav   opakuje a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 

Občania,

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty !
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň  rozšíriť!
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte  len miesta  na to určené – napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste! 
  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !   

 

      Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.