Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do EP 2024

okrsok EP 2024

Utvoriť