Uvítania detí do života

Dňa 2.6.2022 sa obradná sieň Obecného úradu zaplnila rodičmi, starými rodičmi a príbuznými detí narodených v rokoch 2019, 2020 a 2021. Dôvodom bola účasť na slávnostnom Uvítaní detí do života obce Pobedim. Keďže počas uplynulých rokov sa vzhľadom ku pandemickej situácii uvítania nekonali, uskutočnilo sa toto stretnutie za všetky roky v jeden deň. V úvode slávnosti sa predstavili svojim vystúpením žiaci základnej školy, po ňom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického, po ktorom sa rodičia podpísali do pamätnej knihy obce a prijali blahoželanie a darček z rúk starostu obce.

Galéria z uvítania detí narodených v roku 2019

Galéria z uvítania detí narodených v roku 2020

Galéria z uvítania detí narodených v roku 2021