Vakcinácia psov

Veterinárny lekár doktor Antal oznamuje, že povinná vakcinácia začipovaných psov proti besnote sa v našej obci uskutoční v pondelok 1.5.2023 pri starom OcÚ v čase od 10,00 do 11,30.

Doba pôsobenia vakcíny je dva roky a cena za jedného psa je 10 €.