Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí úz. konania a nariadenie ústneho pojednávania