Verejné prerokovanie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce a prezentácia výstavby Selanky

Dňa 27. apríla 2022 sa uskutočnilo  Verejné prerokovanie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce. Doplnky a zmeny územného plánu č. 2 sa týkali výstavby  rodinných domov a bytov firmou Axor na lokalite medzi východnou hranicou obce a firmou Ustruplast  Po prerokovaní zmien a doplnkov plánu zástupcovia fi. Axor prezentovali zámer výstavby rodinných domov a bytov – Selanky. Podľa vyjadrení firmy výstavba sa plánuje začať na jeseň tohto roku, konkrétne prvá etapa výstavby.

Foto. Martin Lednický, Martin Melicher, Zuzana Žitnanská