Verejno prospešné budovy a ľudová architektúra

Popri pamiatkových objektoch, plastikách a Roľníckeho domu sú v Pobedime tiež zaujímavé verejnoprospešné budovy, a ľudová architektúra, vo viacerých prípadoch zachytená len objektívom fotoaparátu. Cenný je pohľad na niekdajšie ulice a na budovy, ktoré zmenili svoj tvar ako aj spôsob využitia. Unikátna je fotografia železničnej stanice Pobedim.