Vyhlásenie výberového konania – riaditeľ ZŠ s MŠ J. Hollého