Výlet členov Jednoty dôchodcov

Prvý tohoročný výlet Jednoty dôchodcov – Dolná Krupá, Jaskyňa Driny, Smolenice

Foto: Mária Miklovičová