Výsadba kvetín pri lavičkách v strede obce

Pracovníčky obecného úradu spolu so starostom obce vysadili nové kvetináče pri lavičkách v obci. Farebnou výsadbou spestrili stred obce a tak sa môžeme tešiť na privítanie leta s pestrofarebnými kvetmi. Rastliny a substrát zabezpečila obec od p. Vavrovej Záhradkárske potreby a kvetináče vyrobil p. Ivan Pätnický.

Foto: Martin Lednický, Lucia Kameniarová