Výstavba skladu hasičskej techniky I.

Realizácia projektu výstavby hasičskej techniky / strecha, otvor pre bránu / .