Zásady odmeňovania poslancov OZ, členov komisií, zástupcu starostu obce Pobedim, mimoriadne odmeny – návrh

Zásady odmeňovania poslancov OZ – odmeňovanie poslancov, členov komisií OZ, ktorí nie sú poslancami, odmeňovanie zástupcu starostu, mimoriadne odmeny

odmenovanie poslancov