Zastrešenie pred domom smútku

Začiatkom apríla 2022 sa ukončili práce na zastrešení  pred domom smútku na miestnom cintoríne. Zastrešenie realizovala firma NADOO s.r.o. Malženice. Obec na akciu získala dotáciu Ministerstva financií SR vo výške 3.000.- €.  Foto: Mgr. Martin Lednický