Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Bašovce – oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza v prílohe.