Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja

V prílohách zverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov