Výzva na predkladanie ponúk – Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim

Obec Pobedim vyhlasuje:
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim

Kód ITMS: 312061L757

Potrebné materiály nájdete v nasledujúcich dokumentoch:
1. VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (docx, 60 kB)
2. Krycí list rozpočtu (xlsx, 28 kB)