Folklórna skupina Pobedimčan na Anna bále v Piešťanoch

IMG_0401a      V sobotu 26. júla 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo tradičné podujatie krojovaný Anna bál 2014, oslava obľúbeného mena Anna. Organizátorom bolo Občianske združenie Cesta pomoci Piešťany.

Na podujatí sa predstavili členovia folklórnych skupín Povoja z Piešťan, Kolovrátok z Drahoviec, Kapustár z Trebatíc, Pobedimčan z Pobedima a Holešky z Prašníka. Vzácnym hosťom bola mužská FS Furmaňe z Trebišova. Program sa začal krátkym predstavením a vystúpením jednotlivých folklórnych skupín na Námestí slobody. Pokračoval sprievodom po Winterovej ulici do Kursalonu. Pestro farebný krojovaný sprievod na čele s Dychovou hudbou Drahovčanka sa trikrát zastavil, aby tancom a spevom potešil, rozospieval a roztancoval kúpeľných hostí, návštevníkov i obyvateľov Piešťan. Mnohí nedokázali odolať a pripojili sa.

Krása krojov bola neprehliadnuteľná. Vzbudzovala pozornosť, prizerajúci si ich fotili, natáčali, pýtali sa, dotýkali sa najmä výšiviek. Viaceré z nich sú staré niekoľko desaťročí, dedia sa z generácie na generáciu a predstavujú slovenské kultúrne dedičstvo.

Každá folklórna skupina mala tri vystúpenia. Prvé bolo na Námestí Slobody, druhé v historickej sále Kursalonu a tretie na terase Kursalonu. Dvanásť členov FS Pobedimčan (Jarmila Bieliková, Cilka Miklovičová, Andrejka Mrekajová, Simonka Bieliková, Jozef Lednický, Viliam Klimo, Jozef Žitňanský, Jozef Valo, Matej Palkovič, Juraj Nedbal, Jozef a Eva Pogranovci) zaspievalo za sprievodu heligónky a ozembuchu  jedenásť ľudových piesní. Výber bol rozmanitý – pomalé, rezké, smutné i poriadne veselé, až sa počúvajúci hostia neubránili smiechu. No najdôležitejšie bolo, že niektoré piesne sú veľmi staré a neznáme, čo vyzdvihli a ocenili aj organizátori Anna Bálu. Ba čo viac, niektorí dlhoroční folkloristi boli prekvapení, že existujú ešte pesničky, ktoré nikdy nepočuli.

Ľudová veselica v Kursalone pokračovala za tónov Dychovej hudby Drahovčanka do neskorých večerných hodín.

Naši folkloristi odchádzali domov s vedomím, že spríjemnili mnohým obyvateľom a návštevníkom Piešťan nedeľné popoludnie i večer. Odmenou za to im bol potlesk, obdiv a poďakovanie za originálne piesne a krásne kroje.

 

Eva Pogranová

Foto: Zuzana Pogranová

Fotografie: Viď Fotogaléria