Výzva – kosenie

Obec Pobedim, 916 23 Pobedim 435   Obec Pobedim, zastúpená starostkou obce Mgr. Andreou Augustínovou, v zmysle § 3 ods. 1 […]

celý článok »