Prosebný deň – procesia na polia.

V pondelok, 26.5.2014 bol v našej farnosti PROSEBNÝ DEŇ – prosba o požehnanie úrody. Po sv. omši sa veriaci našej farnosti zhromaždili pred kostolom a v sprievode išli smerom do polí. V čele sprievodu bol nesený kríž. Procesiu viedol vdp. Mgr.  Dušan Nemec, za ním kráčali veriaci. Počas procesie boli spievané Litánie ku všetkým svätým. Po príchode do poľa, pán farár na každú  svetovú stranu prečítal príležitostné modlitby, čítania a posvätil polia.

V modlitbách a posvätných čítaniach, prítomní veriaci prosili  o požehnanie úrody, o ochranu pred prírodnými katastrofami, prosili o pokoru a úctu pred Stvoriteľom prírody, ktorý riadi jej existenciu a udalosti v každom okamihu.

Tieto dni sú vyzdvihnuté preto, aby nám pripomínali ako radikálne sme závislí na matke Zemi a ako nás modlitba môže uchrániť od častých prírodných javov.

Na záver bola zaspievaná pieseň Raduj sa nebies Kráľovná aleluja, pán farár udelil prítomným požehnanie a pobožnosť bola ukončená.

 

Anna Melicherová