Zber odpadov s obsahom škodlivín

Dňa 20.4.2024 v čase od 9.00 hod. do 10.30 hod. sa v našej obci uskutoční zber odpadov s obsahom škodlivín (nebezpečných odpadov a elektroodpadov).

Žiadame občanov o zabezpečenie primeranej kvality zbieraných odpadov.

Mobilný Eko-sklad bude do obce pristavený na približne 1-2 hod., t.j. na čas potrebný na naloženie odpadu. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby zbierané odpady priniesli tesne pred príchodom Eko-skladu. Zber sa uskutoční na parkovisku pri Športovom areáli Jána Mitošinku. V prípade, že v danom termíne sa nemôžete dostaviť odovzdať odpady, kontaktujte prosím telefonicky pracovníkov obce na tel. čísle 032 779 4173

 

Zbiera sa:

 • nepoškodené, nerozobraté elektrické zariadenia používané v domácnosti – chladničky a mrazničky, televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.
 • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
 • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
 • označené postláčané a zaštupľované obaly od farieb, lepidiel a živíc v tuhom stave
 • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.

 

Nezbiera sa:

 • rozobraté elektrospotrebiče a ich časti
 • tekuté odpady, chemikálie, hnojivá a pod.
 • niklovo kadmiové batérie
 • pneumatiky
 • kryty z pouličného osvetlenia
 • kuchynské oleje
 • azbest