Hody 2023 – Výstava v kostole

Foto: Eva Pogranová