Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024