Nahlásenie počtu hydiny – vtáčia chrípka

Oznamujeme občanom, že v obci Hubina sa vyskytol prípad vtáčej chrípky.
Z uvedeného dôvodu Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom nariadila dňa 16.1.2024 (príloha) vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – VTÁČEJ CHRÍPKY. RVaPS Nové Mesto nad Váhom nariaďuje chovateľom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obciach v písomnej forme, s uvedením druhu, počtom chovaných kusov a miestom chovu v obci Pobedim.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame okamžite, najneskôr však do 7.2.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na Obecný úrad Pobedim, príp. mailom: obec.pobedim@pobedim.sk alebo telefonicky: 032/7794173.

 

Príloha:

1) Opatrenia_vtáčia chrípka

2) Formulár na evidenciu hydiny