Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov s trvalým pobytom na Obci Pobedim