Stretnutie jubilantov a jubilujúcich párov

Dňa 21. októbra sa konalo stretnutie jubilantov a jubilujúcich párov.