Výrub lipy

Od pondelka 27.11.2023 sa uskutočnil výrub lipy pri hlavnom vchode do kostola. Výrub sa uskutočnil na základe dlhodobejšieho  skúmania a posúdenia odborníkmi, nakoľko lipa už dlhšie vykazovala známky poškodenia. Ako je možné vidieť na fotografiách, kmeň bol z veľkej časti práchnivý a pri silných vetroch hrozilo nebezpečenstvo poranenia okoloidúcich alebo poškodenia hradieb kostola. Po viacerých obhliadkach odborníkmi obec Pobedim pristúpila k realizácii výrubu.