Aktivity v obci

Inštalácia lavičiek , osadenie vodomerných šácht / Roľnícky dom, Hasičská zbrojnica /, stojisko pred svadobkou, likvidácia skládky a budovanie stojiska […]

celý článok »

Organový koncert

V nedeľu 19. septembra 2021 v súvislosti s ukončením opravy organa vo farskom kostole sa uskutočnil organový koncert Andreja Harineka. […]

celý článok »

Stránka 1 z 212