Deň narcisov 2017

V  21. ročníku zbierky Deň narcisov 2017, ktorý sa konal 7. apríla 2017, sa v našej obci vyzbieralo 697,60 €

Srdečná vďaka patrí dobrovoľníkom a všetkým darcom.