Deň narcisov

Dňa 11. apríla 2019(štvrtok) sa uskutoční verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov.

Občania môžu prispieť dobrovoľným príspevkom označeným dobrovoľníčkam, ktoré budú v našej obci na troch stanovištiach.

Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám naprieč Slovenskom.