Jednota dôchodcov – brigáda a zájazd na Moravu

Skupina členov JDS Pobedim sa dňa 23. mája 2017 zišla v Roľníckom dome, aby tak ako každý rok očistila priestory expozícií nášho miestneho múzea. Umyli sa okná, vyprášili periny, vyčistili exponáty a podlahy. Urobili sa tiež úpravy vo vnútornom dvore a tak sa pripravil Roľnícky dom pre návštevníkov. Po brigáde sa účastníci zapísali do návštevnej knihy a posedeli si pri občerstvení. Tu sa dohodli i termíny ďalších seniorských akcií a to Opekanie na poľovníckej chate / 13. jún 2017 / a rekreačno – ozdravný zájazd na termálne kúpalisko Podhájská / 27. jún 2017 /.

Týždeň po brigáde 30. mája 2017 sa uskutočnil plánovaný zájazd na Moravu s cieľom návštevy Kroměříža. Zájazd sa stretol so záujmom tak členov JDS ako aj mladších účastníkov, ktorí doplnili kapacitu autobusu. V Kroměříži účastníci zájazdu navštívili najskôr rozsiahlu Kvetnú záhradu a potom sa stretli na nádvorí kroměřížskeho zámku. Spolu so sprievodkyňou si prezreli umelecky a historicky hodnotné reprezentačné priestory pôvodného arcibiskupského sídla. Z prehliadky si účastníci odniesli veľmi pekný zážitok. Prezreli si tiež blízke námestie a niektoré ďalšie historické pamiatky. Cestou späť sa účastníci celodenného zájazdu zastavili v kolibe Drietomica.

I. Pastorek