Koncert skupiny Kollárovci

Vynikajúci koncert tak charakterizujú členovia skupiny Kollárovci vystúpenie v Pobedime, ktorý sa konal dňa 27. apríla 2017. Myslíme si, že aj bol. Zásluhu na tom mali v prvom rade skvelí hudobníci a speváci populárnej hudobnej skupiny a tiež vynikajúce publikum, ktoré vytvorilo atmosféru aká v kultúrnom dome už dávno nebola. Treba však popravde uviesť, že túto vytvorili hlavne návštevníci zo širokého okolia, no nechýbali ani Pobedimčania. Bez ohľadu na to možno len oceniť výbornú réžiu, technické zabezpečenie, dobrú akustika a prípravu samotnej sály kultúrneho domu.

Bol to vskutku veľmi pekný zážitok a dúfame, že Kollárovci neboli v našej obci posledný krát.

Fotografie zo stránky skupiny

I.P.