Najvyššia generalita hasičských zborov v Pobedime

V rámci piatej výjazdovej porady prezidenta HaZZ navštívili dňa 27.2.2018 predstavitelia zboru v utorok dobrovoľných hasičov v Pobedime. Návštevy sa za Hasičský a záchranný zbor zúčastnili predstavitelia Prezídia HaZZ, na čele s prezidentom HaZZ generálom JUDr. Alexandrom Nejedlým PhD. , krajskí riaditelia HaZZ a generálny sekretár DPO SR, ktorých privítali starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický, poslanec NR SR Dušan Bublavý, prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Mgr. Andrea Augustínová, poslanci obce a členovia DHZO Pobedim. Výjazdové porady sú počas roka 2018 plánované v každom kraji na podrobnú analýzu rozmiestnenia síl a prostriedkov vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí. Po slávnostnom nástupe kde prezidentovi HaZZ, podal hlásenie Martin Piškula veliteľ DHZO Pobedim, sa konala prehliadka hasičskej zbrojnice a následne malé občerstvenie pre prítomných.

Martin Piškula – veliteľ DHZO , Predseda DHZ Pobedim

Foto: Eva Pogranová