Požiar obilia v posledný júnový deň

Veliteľovi DHZO Pobedim bol osobne nahlásený požiar obilia na koreni – pole smer Bašovce. Po príchode na hasičskú zbrojnicu bol veliteľovi požiar ohlásený od Operačného strediska KR HaZZ v Trenčíne. Veliteľ DHZO Pobedim povolal jednotku na výjazd pomocou SMS systému. Na zásah bola vyslaná technika CAS 32 T815 + 2 členovia, CAS 32 T 148 + 2 členovia, AHZS MB Vario 815 + 3 členovia a AHZS VW Transporter + 1 člen DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar obilia na koreni, ktorý sa vzhľadom na poveternostné podmienky /silný vietor/ veľmi rýchlo rozširuje. Na miesto zásahu postupne prichádzali jednotky: OR HaZZ NM – 2x CAS 30 T 815 + 4 príslušníci HaZZ, DHZO Čachtice s technikou CAS 25 S 706 + 4 členovia, DHZO Moravany nad Váhom s technikou CAS 25 S 706 + 6 členov, DHZO Vrbove s technikou CAS 25 L 101 a CAS 32 T 815 + 4 členovia DHZO. Jednotka DHZO Pobedim pomocou 2x CAS /815,148/ pomocou lafetových prúdov sa snažila požiar zachytiť, lenže silný nárazový vietor stále požiar rozširoval, boli nasadené všetky DHZO a CAS z OR HaZZ. Na miesto udalosti sa dostavila hliadka Policajného zboru SR, ďalej sa na miesto udalosti dostavil ZPP OR HaZZ NM mjr. Ing.Ľahký a riadiaci dôstojník /RD/ OR HaZZ NM pplk.Ing.Prno . VZ DHZO Pobedim nariadil členom DHZO Pobedim vystrojiť sa ADP. Počas zásahu boli členovia DHZO Pobedim na lafetových prúdoch vystrojený ADP. Hasiaca látka bola na zásahu dočerpávaná do všetkých vozidiel CAS, pomocou hydrantovej siete. Na miesto udalosti sa dostavil aj predseda PD Pobedim Ing.Lednický a agronóm Ing.Melicher. Predseda PD Pobedim uviedol, že zhorelo 40 ha a uchránilo sa 80 ha. Po zlikvidovaní požiaru boli postupne všetky jednotky OR a DHZO vracané na základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky. Veľmi rýchlym zásahom domáceho DHZO Pobedim sa predišlo k výrazným škodám.

Zdroj: Martin Piškula – veliteľ DHZO Pobedim