Prijatie detí do života obce Pobedim

Po prijatí z príležitosti Dňa učiteľov / 5. apríl 2018 / sa obradná sieň zaplnila rodičmi, starými rodičmi a príbuznými detí, ktoré sa narodili v minulom roku a boli pozvaní na milú slávnosť – Prijatie detí do života obce Pobedim. Na začiatku slávnosti pri maľovanej kolíske zaspievali žiaci školy pekné príležitostné pesničky a so slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Mgr. Martin Lednický. Rodičia prítomných detí sa po jeho príhovore, v ktorom, okrem iného, zaželal deťom a rodičom veľa zdravia a rodinnej pohody. podpísali do pamätnej knihy obce a od starostu obce prijali blahoželanie s darčekom a kvet od Mgr. I. Pastoreka. Potom nasledovalo spoločné i jednotlivé fotografovanie a čaša vína

I: Pastorek

Foto: Lucia Kameniarová