Seniorský guláš v Roľníckom dome

Po roku tentoraz 1. augusta 2018 sa stretli členovia Jednoty dôchodcov v Pobedime na Posedení pri guláši, ktorý navaril Vojto Segeš. Prevzal štafetu od Tonky Klimovej a navaril výborný guláš. Zo začiatku komplikovalo posedenie letný dážď, nebol síce intenzívny ale predsa len pod strechou bolo posedenie príjemnejšie. O hudbu sa postarali dvaja Jozefovia saxafonista J. Valo a harmonikár J. Sýkora. Prítomní si schuti zaspievali a odmenili sólový spev J. Sýkoru. Nálada bola veľmi dobrá a prispelo k tomu i počasie, ktoré bolo o niečo chladnejšie ako cez tropické dopoludnie. Ako hostí členovia JDS privítali najskôr pána farára vdp. Ľuboša Tvrdého a potom starostu obce Mgr. Martina Lednického.

Text a foto: I. Pastorek