Za Annou Margalovou

Dňa 22. decembra 2020 zomrela vo veku 85 rokov pobedimská rodáčka Anna Margalová, rod. Valová. Bola dlhoročnou pracovníčkou národného výboru a obecného úradu v Pobedime. Pracovala úctyhodných 44 rokov na vtedajšom Miestnom národom výbore Pobedim a po roku 1989 na obecnom úrade. Konkrétne prácu matrikárky, ale nielen túto, vykonávala 34 rokov a po odchode na dôchodok ďalších 10 rokov bola zástupkyňou matrikárky.

Už na začiatku svojho pôsobenia pre našich občanov si predsavzala, že jej hlavnou úlohou je služba občanom a ako sama pripomínala naučila sa ľudí počúvať, porozumieť ich problémom a pomáhať im. Nebolo to len vyslovené krédo, avšak i reálna prax. Veď jej prístup k ľudom bol vždy zodpovedný, korektný a milý.

Česť jej pamiatke.