Začiatok školského roka 2019 / 2020

Začiatok školského roka sa uskutočnil 2. septembra 2019 a v tento deň bolo tiež prijatie prváčikov starostom obce Mgr. Martinom Lednickým. Obe akcie približujeme fotografiami,Evy Pogranovej  podrobnejšie o priebehu slávnostného začiatku a prijatí žiakov prvého ročníka budeme informovať  v obecných novinách Pobedimčan 3 2019.