Snemovanie Jednota dôchodcov a fašiangové posedenie