Stretnutie z príležitosti 55. výročia archeologických výskumov a životného jubilea PhDr. Dariny Bialekovej CSc.