Hody 2023 – Krojovaná svätá omša

Foto: Eva Pogranová